Головна / Оціночна компанія / Договір на проведення оцінки

Договір на проведення оцінки

Договір на проведення оцінки укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім.

Замовники оцінки 

Замовниками оцінки можуть бути:

 1. особи, яким зазначене майно (майнові права, земельна ділянка) належить на законних підставах;
 2. особи, які мають відповідне доручення від власників на здійснення оцінки;
 3. виконавчі, податкові та судочинні інстанції на підставі відповідних рішень та постанов;
Крім того, повинно бути забезпечено доступ суб’єкта оціночної діяльності до об’єкту, що підлягає оцінці, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначений об’єкт для проведення його оцінки.

Обов’язкові умови договору на проведення оцінки 

Істотними умовами договору на проведення оцінки є:

 1. зазначення майна (майнових прав, земельної ділянки), що підлягає оцінці;
 2. мета, з якою проводиться оцінка;
 3. вид вартості, що підлягає визначенню;
 4. дата оцінки;
 5. строк виконання робіт з оцінки;
 6. розмір і порядок оплати робіт;
 7. права та обов’язки сторін договору;
 8. умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання;
 9. відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
 10. порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.
 11. Законодавством або за згодою сторін договору в ньому можуть бути передбачені інші істотні умови.

Регламентовано

 • ст. 11 Закону України № 2658–III від 12 липня 2001 року «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
 • ст.15 Закону України № 1378–IV від 11 грудня 2003р. «Про оцінку земель»;
 • Розд. ІІ, гл. 52,53 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV;
 • п.2.3. Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах № 2 від 09.01.2003р. «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок»