Головна / Оціночна компанія / Оцінка обладнання

Оцінка обладнання

Оцінка устаткування — багатоликий вид оцінної діяльності, що включає в себе визначення вартості практично всього спектра об’єктів рухомого майна: верстатів, приладів, комп’ютерів, автомобілів, технологічних комплексів і потокових ліній, силових агрегатів, оргтехніки, меблів, офісного встаткування, побутових предметів і інших об’єктів, які ставляться до рухомого майна.

Слід зазначити, що устаткування й обладнання часто виявляються на грані між нерухомістю й рухомим майном. Наприклад, інженерне устаткування будинків, шахтні підйомники або кораблі по українськім законодавству відносяться до нерухомості.

Для виконання робіт з незалежної оцінки обладнання згідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» необхідне укладення договору на проведення незалежної оцінки між власником майна, особою, у якої майно знаходиться на законних підставах або особою, що діє на підставі довіреності, виданої зазначеними особами (з однієї сторони), та суб’єктом оціночної діяльності, що має сертифікат Фонду державного майна України на проведення оцінки обладнання (з іншої сторони).

При оцінці обладнання особлива увага приділяється ідентифікації і віднесенню до того або іншого класу, а також визначення технічного стану обладнання. Після повної ідентифікації проводиться пошук і підбір аналогів з урахуванням основних технічний характеристик і стану оцінюваного об’єкту.

Перелік основних необхідних документів і інформації для проведення оцінки

  1. Повне найменування обладнання: марка, модель, серія;
  2. Завод (фірма) — виготівник;
  3. Рік випуску;
  4. Технічні характеристики об’єкту (потужність, маса, розміри, пробіг, продуктивність і т.п. — згідно технічної документації);
  5. Інвентарний номер, повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки (якщо власник об’єкту — юридична особа);
  6. Відомості про консервацію і ремонт (заміна вузлів, агрегатів, устаткування).
Оціночна компанія «Україна-Захід» проводить оцінку на підставі сертифікату суб’єкта оціночної діяльності , та на умовах договору з замовником.