Головна / Оціночна компанія / Законодавство

Законодавство

До прийняття в 2001 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні», взаємодія між суб’єктами господарювання та оцінювачами по більшій частині нагадувало діалог німого з глухим.

Тільки досвід оцінювачів інших країн світу був єдиним джерелом методологічної і теоретичної бази проведенні оцінки, і нормативно розроблені принципи, методи, а саме головне, юридична відповідальність, передбачалися винятково для виконання робіт з оцінки майна державної і комунальної власності.

В останні роки в Україні зроблені великі кроки в регламентації експертно-оціночної діяльності. Саме затвердження нормативної бази та уніфікація методів і підходів до визначення вартості майна і майнових прав призводить до прозорості роботи Суб’єктів оціночної діяльності для будь-якого кола користувачів результатів їхньої роботи.

Нормативні документи оціночної діяльності:

Загальна нормативна база з оцінки майна та майнових прав:

 1. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-III
 2. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 4 березня 1992 р. № 2163-XII
 3. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. № 2269-XII
 4. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. № 2654-XII
 5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19 лютого 1997 р. № 89/87-ВР
 6. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» від 6 червня 2007 р. № 803
 7. Постанова КМУ «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» від 10 серпня 1995 р. № 629
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок» від «18» липня 2007 року, № 941
 9. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» від 10 вересня 2003 р. № 1440
 10. Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна» від 28 жовтня 2004 року № 1442
 11. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» від 29 листопада 2006 року № 1655
 12. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» від «03» жовтня 2007 року
 13. «Методика оцінки майна» від 10 грудня 2003 р. № 1891
 14. «Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності» від 25 червня 2008 р. № 740
 15. Наказ ФДМУ «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю» від 30.07.1999 р. № 1477 (№ 573/3866)
 16. Наказ Фонду державного майна України за N 49/121 «Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації» від 26.01.2001 р., Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. за N 121/5312.
 17. Наказ Фонду державного майна України за № 1291 «Про затвердження типових форм для рецензування звітів про оцінку майна» від «03» серпня 2007 року

Нормативна база з оцінки нерухомості:

 1. Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» від 14 вересня 2000 р. № 1953-IIII
 2. Постанова КМУ «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» від 4 жовтня 1995, № 786
 3. Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна» від 28 жовтня 2004 року № 1442
 4. «Методика грошової оцінки пам’яток» від 26 вересня 2002 р. № 1447
 5. «Порядок оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації», затв. наказом ФДМУ від 27 лютого 2004р. № 377
 6. «Порядок визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень — будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва», затв. наказом ФДМУ від 23 грудня 2004 р. № 2929/227
 7. Наказ ФДМУ «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» від 03 жовтня 2006 р. № 1523 (№ 1123/12997)
 8. Наказ ФДМУ «Про затвердження Положення про порядок приватизації об’єктів незавершенного будівництва» від 11 вересня 2000 р. № 1894 (№ 664/4885)
 9. Наказ ФДМУ «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» від 03 жовтня 2006 р. № 1523 (№ 1123/12997)
 10. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна» від «18» червня 2007 року, № 55
 11. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2008 рік» від «12» липня 2007 року, № 100

Нормативна база з оцінки землі:

 1. «Земельний кодекс України»
 2. Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 р. № 1378
 3. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV
 4. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку продажу у 2006 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації» від 26 вересня 2006 р. № 1360
 5. Постанова КМУ «Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» від 23 березня 1995 р. N 213
 6. Постанова КМУ «Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)» від 30 травня 1997 р. N 525
 7. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги» від 16 травня 2002 р. N
 8. «Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок» від 11 жовтня 2002 р. № 1531
 9. Наказ Держкомзему «Про порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» від 27 січня 2006 р. № 18
 10. Наказ Держкомзему «Про порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів)» від 27 січня 2006 р. № 19
 11. Наказ Держкомзему «Про затвердження порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» від 09.01.2003 р.№ 2
 12. Наказ Державного агентства земельних ресурсів України «Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок» від «10» серпня 2007 року, № 116

Нормативна база з оцінки транспорту:

 1. «Методика товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів», затв. наказом Мінфіну та ФДМУ від 24 листопада 2003 року № 142/5/2092

Нормативна база з оцінки цілісних майнових комплексів, цінних паперів та інтелектуальної власності:

 1. Закон України № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року
 2. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» від 29 листопада 2006 року № 1655
 3. «Порядок визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах», затв. наказом ФДМУ від 26 липня 2006 N1160
 4. «Порядок визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік», затв. наказом ФДМУ від 13 грудня 2005 року № 3162